Tillbaka - Indexsida - Nästa

Här syns det ofullbordade hotell Ryugyong i bakgrunden. Mer om detta senare.

Tillbaka - Indexsida - Nästa

Maila: nordkorea snabela dimple punkt se